Mua Áo Thun Trơn Đỏ Đô Giá Tốt Tháng 9, 2023, Áo Thun Trơn Đỏ Đô Giá Tốt Tháng 9, 2023

-
Màu sắc: Đỏ tươi
Kích thước: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.Kiểu áo: Cổ tròn, tay ngắn
Họa tiết: Áo phông thun trơn
Phong cách: cá tính, đáng yêu
Chất liệu vải: Poly Cotton
Đối tượng: trẻ em em, Nam, Nữ
Đặc biệt say mê hợp cho người mang mệnh Hỏa, mệnh Mộc với Mệnh Thủy
10"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":25500,"display_regular_price":25500,"image":"title":"u00e1o phông thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf cho nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"25.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":647,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_size":"2XL","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":25000,"display_regular_price":25000,"image":"title":"u00e1o thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang lại nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"25.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":648,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"2XL","attribute_so-luong":"35.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":649,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"2XL","attribute_so-luong":"45.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":650,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"3XL","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":27500,"display_regular_price":27500,"image":"title":"u00e1o thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf cho nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"27.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":651,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"3XL","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":27000,"display_regular_price":27000,"image":"title":"u00e1o thun phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf cho nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"27.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":652,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"3XL","attribute_so-luong":"40.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":653,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"3XL","attribute_so-luong":"50.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":654,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"L","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21500,"display_regular_price":21500,"image":"title":"u00e1o phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang đến nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":655,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"L","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21000,"display_regular_price":21000,"image":"title":"u00e1o phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang lại nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":656,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"L","attribute_so-luong":"26.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":657,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"L","attribute_so-luong":"35.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":658,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"M","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21500,"display_regular_price":21500,"image":"title":"u00e1o phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang đến nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":659,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"M","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21000,"display_regular_price":21000,"image":"title":"u00e1o phông thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf đến nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":660,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"M","attribute_so-luong":"26.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":661,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"M","attribute_so-luong":"35.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":662,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"S","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21500,"display_regular_price":21500,"image":"title":"u00e1o phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang đến nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":663,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"S","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":21000,"display_regular_price":21000,"image":"title":"u00e1o thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf cho nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"21.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":664,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"S","attribute_so-luong":"26.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":665,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"S","attribute_so-luong":"35.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":666,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"XL","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":23500,"display_regular_price":23500,"image":"title":"u00e1o thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf cho nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"23.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":667,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"XL","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":23000,"display_regular_price":23000,"image":"title":"u00e1o thun phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang lại nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"23.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":668,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"XL","attribute_so-luong":"28.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":669,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"XL","attribute_so-luong":"40.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":670,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"XS","attribute_so-luong":">10","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":18500,"display_regular_price":18500,"image":"title":"u00e1o thun phông nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o thun phông tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf cho nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"18.500₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":671,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"XS","attribute_so-luong":">500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":17000,"display_regular_price":17000,"image":"title":"u00e1o thun nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"","url":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","alt":"u00c1o phông thun tru01a1n mu00e0u u0111u1ecf mang đến nu1eef","src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg","srcset":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-600x600.jpg 600w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg 300w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-150x150.jpg 150w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-768x768.jpg 768w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg 100w, https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://kabuto.vn/wp-content/uploads/2020/10/ao-thun-tron-mau-do-cho-nu-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":1798,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"17.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":672,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"XS","attribute_so-luong":"23.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":673,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A",{"attributes":"attribute_size":"XS","attribute_so-luong":"30.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":674,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
SIZEChọn một tùy chọn2XL3XLLMSXLXS
SỐ LƯỢNGChọn một tùy chọn
Xóa

Địa chỉ
*
Văn phòng: 674 quang đãng Trung, Phường 11, Quận lô Vấp, TPHCM
*
Xưởng may: 29 Đường Nguyễn Thị Búp, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM

Áo phông thun được thiết kế vẻ đẹp trẻ trung năng động nhưng mà không kém phần mạnh mẽ.Có thể nói áo co dãn trơn là phong cách thời trang không khác nhau tuổi tác, ai ai cũng có thể khoác được, bởi vì vậy mà áo co dãn trơn được đông đảo giới trẻ con yêu thích, áp dụng để đi dạo cùng chúng ta bè.Kiểu dáng đa phong cách
Đường may tinh tế sắc sảo
Chất liệu của áo thun trơn tru nam màu đỏ đô mềm mại co và giãn tốt, thoáng mátÁo phông thun trơn đơn giản và dễ dàng chỉ là dòng áo may bởi vải thun phông màu solo sắc, không in tuyệt thêu bất cứ thứ gì.Chất liệu vải may áo phông thun trơn thực hiện phổ biến bây giờ là vải vóc 65/35.Áo thun trơn ngân sách rất rẻ, phù hợp sử dụng có tác dụng áo năng động hay cài đặt cho hội nhóm.Áo thun trơn rất có thể dễ dàng kết phù hợp với những áo quần thời trang khác như: quần thun, kaki, jeans,…Những hội nhóm nghịch thân với nhau mong muốn có một chiếc áo nhóm thiết kế đơn giản, không cần phô trương thì áo thun trơn là việc lựa chọn tuyệt với, với túi tiền chỉ bởi một nữa so với áo đội thông thường.Tạo nên phong cách thời trang đậm chất ngầu và cá tính không sợ chạm hàng.Kích thước: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Đặc điểm vượt trội của áo thun trơn những màu

Áo phông thơn Basic đơn giản và dễ dàng mà lên Form rất là sang trọng , ưng ý hợp cho tất cả nam với nữÁo thun cân xứng đi chơi với các bạn bè, đi tiệc khoác thêm vest ngoàiÁo thun trót lọt Uni với khá nhiều màu rất đẹp lạ làm ăn nhập những khách hàng tức giận nhất
Chiếc áo phông thun này cấu tạo từ chất thấm hút mồ hôi, loáng khí, co giãn tốtÁo rất có thể mix với tương đối nhiều trang phục khác ví như áo Vest, quần Jean, quần Short ,…

Cách chọn kích cỡ áo thun cân xứng với vóc dáng

Size S: 40-50kg – tùy chiều cao. Khoảng chừng 51-55kg, cao 1m55 trở xuống ví như khách mong muốn mặc dạng ôm bó sát body toàn thân thì mặc kích cỡ S vẫn đươc. Khách mê say mặc rộng rãi thoải mái thì nên chọn lựa size M.Size M: 50-60kg – tùy chiều cao. Khoảng 60kg – 65kg, cao 1m65 trở xuống giả dụ khách mong mặc dạng ôm bó sát toàn thân thì mặc kích thước M vẫn đươc. Khách thích mặc rộng rãi dễ chịu thì nên lựa chọn size L.Size L: 60-70kg – tùy chiều cao. Khoảng 70kg – 75kg, cao 1m75 trở xuống ví như khách mong mỏi mặc dạng ôm bó sát toàn thân thì mặc size L vẫn đươc. Khách say đắm mặc rộng rãi thoải mái và dễ chịu thì hãy chọn size XL.Size XL: 70-80kg – tùy chiều cao. Khoảng chừng 81kg – 85kg vẫn mặc kích thước XL được nếu như khách mong mỏi mặc size ôm gần kề body.

Bạn đang xem: Áo thun trơn đỏ đô

Hướng dẫn sử dụng

Không áp dụng chất tẩy gồm độ tẩy cao
Không ủi áo phông trơn nam giới đỏ đô ở ánh nắng mặt trời cao
Không giặt cùng quần áo khác màu sắc bằng những loại bột giặt bao gồm độ tẩy cao
Không sấy ở nhiệt độ quá cao.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất 1982 Trong Năm 2023, Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất 1982 Năm 2023

=> Áo thun suôn sẻ nam red color đô còn được chúng ta chọn làm cho áo đồng phục nhóm, áo đồng phục công ty, đồng phục gia đình….

*

Chính sách dùng thử đổi mới của Atlan

Đổi trả trong khoảng 3 ngày sau khi nhận hàng
Sản phẩm bao test dùng thử phải còn nguyên tem, nhãn, bao bì, không qua áp dụng giặt tẩy, nguyên vẹn như thuở đầu Shop giao
Sản phẩm lỗi nghệ thuật được thay đổi – Không hài lòng về thành phầm hoàn tiền sản phẩm 100%.Phí đổi trả quý khách hàng là người chịu hoàn toàn.

Yếu tố tạo dựng niềm tin dành riêng cho khách mặt hàng của Atlan

Để rất có thể làm cho người sử dụng tin tưởng dịch vụ, sản phẩm áo thun trơn tuột nam red color đô của mình Atlan luôn định hướng doanh nghiệp cải tiến và phát triển dựa trên những yếu tố:

Miễn phí tổn vận gửi – ship hàng tận nơi.Thời gian chuyển giao nhanh chóng
Chất lượng sản phẩm cực tốt – bền độc nhất – đẹp tuyệt vời nhất và tương xứng với từng công ty.Dịch vụ bốn vấn quý khách hàng tận trung khu – tận tâm – chu đáo.Giá cả đúng theo lý giành cho tất cả các các công ty lớn – cá nhân.Đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng
Sản phẩm bình yên – thân thiện với người tiêu dùng và môi trường làm việc.Thiết kế áo co dãn đồng phục đúng mẫu mã yêu cầu.