Giải Bài Tập Hóa Học 11 Nâng Cao, Bài Tập Hóa 11 Nâng Cao

-
*

Bạn đang xem: Bài tập hóa học 11 nâng cao

*
*

*

Chia sẻ:

*
*

*
*

Giải Bài Tập Hóa Học 11 Nâng Cao (Tái bản, sữa chữa và bổ sung) - Nguyễn Đình Độ và Lê Văn Minh biên soạn theo nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 11 Nâng Cao. Cuốn sách hướng dẫn giải các bài tập trong sách giáo khoa, được trình bày một cách rõ ràng, cụ thể, chi tiết.

Nội dung gồm các chương:

- Chương 1: Sự điện li

- Chương 2: Nhóm Nitơ

- Chương 3: Nhóm Cacbon

- Chương 4: Đại cương về hóa học hựu cơ

- Chương 5: Hirocabon no

- Chương 6: Hirocabon không no

- Chương 7: Hirocabon thơm

- Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic

THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

 


Có thể bạn quan tâm


*

Giải Bài Tập Hóa Học 11 Nâng Cao

Giá bán: 21.600 đ 36.000 đ

*

Ôn Lí Thuyết Và Thực Hành Giải Hóa Học 11- Căn Bản Và Nâng Cao

Giá bán: 24.750 đ 33.000 đ

*

Hướng dẫn Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 11 (Chương Trình Nâng Cao)

Giá bán: 34.200 đ 38.000 đ

*

200 Bài Tập Nâng Cao Hóa Học 11

Giá bán: 19.500 đ 26.000 đ


Về Chu Văn Biên
Chính sách

Xem thêm: Máy Rửa Mặt Foreo Luna Mini 2 (Hồng Nhạt, Máy Rửa Mặt Foreo Luna Mini 2

Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li Bài 2: Phân loại các chất điện li Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 4: Sự điện li của nước - p
H - Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Bài 7: Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nhóm Nitơ

Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ Bài 10: Nitơ Bài 11: Amoniac và muối amoni Bài 12: Axit nitric và muối nitrat Bài 13: Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ Bài 14: Photpho Bài 15: Axit photphoric và muối photphat Bài 16: Phân bón hóa học Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho

Chương 3: Nhóm cacbon

Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon Bài 20: Cacbon Bài 21: Hợp chất của cacbon Bài 22: Silic và hợp chất của silic Bài 23: Công nghiệp silicat

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ Bài 26: Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ Bài 27: Phân tích nguyên tố Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Bài 31: Phản ứng hữu cơ Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Bài 33: Ankan - Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp Bài 34: Ankan - Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí Bài 35: Ankan - Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Bài 36: Xicloankan Bài 37: Luyện tập Ankan và xicloankan

Chương 6: Hiđrocacbon không no

Bài 39: Anken - Danh pháp, cấu trúc và đồng phân Bài 40: Anken - Tính chất, điều chế và ứng dụng Bài 41: Ankađien Bài 42: Khái niệm về tecpen Bài 43: Ankin Bài 44: Luyện tập hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 46: Benzen và ankylbenzen Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Bài 52: Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon Bài 53: Ancol - Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí Bài 54: Ancol - Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Bài 55: Phenol Bài 56: Luyện tập ancol, phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Bài 58: Anđehit và xeton Bài 59: Luyện tập Anđehit và xeton Bài 60: Axit cacboxylic - Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí Bài 61: Axit cacboxylic - Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic

Giải bài tập Hóa 11 | Giải bài tập Hóa 11 nâng cao | Để học tốt hóa học 11

Ngoài giải bài tập hóa học 11 trong SGK, Vn
Doc cùng em giải bài tập hóa 11 sách nâng cao. Mời các bạn tham khảo hướng dẫn giải bài tập Hóa 11 nâng cao qua các bài viết dưới đây.


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google