Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Trung Quyển 1 Và Hán Ngữ 2 (Phần 1), Ngữ Pháp Tiếng Trung Quyển 1: Tổng Hợp File Fdf

-

Tổng thích hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 hán ngữ 1 mới

Tổng phù hợp ngữ pháp giờ Trung quyển 1 theo bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bạn dạng mới nhất. Đây là bộ bài bác giảng được thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ soạn dựa theo cuốn giáo trình hán ngữ 1 phiên phiên bản mới.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng trung quyển 1

Tổng phù hợp ngữ pháp giờ đồng hồ Trung quyển 2 giáo trình hán ngữ phiên bạn dạng mới chuẩn bị được giới thiệu trong thời hạn sắp tới. Các bạn thường xuyên online website trung trọng tâm để núm được tình hình thời sự mới nhất mỗi ngày.

Bên bên dưới là phần nội dung thiết yếu của bài bác giảng tổng đúng theo ngữ pháp giờ Trung quyển 1 phiên bạn dạng mới. Chúng ta xem xong chỗ nào chưa biết hoặc rất cần được giải đáp nơi đâu và chỗ nào thì vui mắt đăng phản hồi vào trong team TIẾNG TRUNG HSK của trung chổ chính giữa tiếng Trung Chine
Master trên facebook hoạc đăng vào fanpage Tiếng Trung HSK những oke.

Giáo trình học tập ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên phiên bản mới

Tài liệu học ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên phiên bản mới đã làm được thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ cập nhập cùng sửa đổi các chỗ không đủ sót tại phần trước, chúng ta xem cụ thể ở bên dưới.

Cách dùng thắc mắc có trợ từ ngữ khí 吗

你好吗?(Nǐ hǎo ma) bạn khỏe không?你身体好吗?(Nǐ shēntǐ hǎo ma) mức độ khỏe của doanh nghiệp tốt không?你工作忙吗?(Nǐ gōngzuò máng ma) công việc bạn bận không?今天你忙吗?(Jīntiān nǐ máng ma) bây giờ bạn bận không?明天你去图书馆吗?(Míngtiān nǐ qù túshū guǎn ma) Ngày mai chúng ta đến tủ sách không?你是汉语老师吗?(Nǐ shì hànyǔ lǎoshī ma) các bạn là gia sư Tiếng Trung à?

Trợ từ ngữ khí 吧 biểu thị mời ai đó làm cái gi cùng mình, hoặc mến lượng

我们去她家玩吧 (Wǒmen qù tā jiā wánr ba) họ đến nhà cô nghịch đi.明天你来学校吧 (Míngtiān nǐ lái xuéxiào ba) Ngày mai bạn đến trường học đi.你先去吧 (Nǐ xiān qù ba) bạn đi trước đi.我们走吧 (Wǒmen zǒu ba) họ đi thôi.太贵了,三块钱吧 (Tài guìle, sān kuài qián ba) Đắt quá, ba tệ thôi.

Trợ từ ngữ khí 呢 biểu hiện khẳng định để xác nhận một sự thật

我在家看电视呢。(Wǒ zàijiā kàn diànshì ne) Tôi ở trong nhà xem TV đây.我在学校教英语呢。(Wǒ zài xuéxiào jiào yīngyǔ ní) Tôi dạy tiếng Anh ở trường đây.我在图书馆学习汉语呢。(Wǒ zài túshū guǎn xuéxí hànyǔ ní) Tôi học tập tiếng Trung nghỉ ngơi thư viện đây.

Cấu trúc Ngữ pháp tiếng Trung Quyển 1

Cấu trúc ngữ pháp giờ Trung 两 + Lượng từ

两个人,两个 馒头,两个包子Không được dùng: 二个人,二个馒头,二个包子

Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Trung 太 + adj + 了太忙了(Tài mángle) Bận quá太累了(Tài lèile) mệt mỏi quá太好了(Tài hǎole) giỏi quá太饿了(Tài èle) Đói quá太饱了(Tài bǎole) No quá
Cấu trúc ngữ pháp giờ Trung 很 + adj很好 (Hěn hǎo) khôn cùng tốt很忙 (Hěn máng) cực kỳ bận很累 (Hěn lèi) rất mệt很饿 (Hěn è) hết sức đói很饱 (Hěn bǎo) khôn cùng no
Cấu trúc ngữ pháp giờ Trung 很 + adj + 的 + N很好的人 (Hěn hǎo de rén) tín đồ rất tốt很好的同学 (Hěn hǎo de tóngxué) bạn làm việc rất tốt很好的老师 (Hěn hǎo de lǎoshī) Thầy giáo siêu tốt很新的本子 (Hěn xīn de běnzi) Quyển vở siêu tốt很旧的书 (Hěn jiù de shū) Sách siêu cũ
Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Trung V + 什么你买什么?(Nǐ mǎi shénme) bạn mua gì?你卖什么?(Nǐ mài shénme) Bạn buôn bán gì?你做什么?(Nǐ zuò shénme) chúng ta làm gì?你要什么?(Nǐ yào shénme) bạn có nhu cầu gì?你要几斤苹果?(Nǐ yào jǐ jīn píngguǒ) bạn muốn mấy cân nặng táo?
Cấu trúc ngữ pháp giờ Trung 这是 cùng 这不是这是什么?(Zhè shì shénme) Đây là dòng gì?这是你的书吗?(Zhè shì nǐ de shū ma) Đây là sách của chúng ta à?这是我的朋友。(Zhè shì wǒ de péngyǒu) Đây là các bạn của tôi.这不是书,这是杂志。(Zhè bùshì shū, zhè shì zázhì) Đây chưa phải là sách, đó là tạp chí.Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Trung 是不是你是不是韩国人?(Nǐ shì búshì hánguó rén) Bạn hợp lí là người Hàn Quốc?你是不是越南留学生?(Nǐ shì búshì yuènán liúxuéshēng) Bạn hợp lý và phải chăng là Lưu học viên Việt Nam?这是不是你的书?(Zhè shì búshì nǐ de shū) Đây phải chăng là sách của bạn?她是不是我们的老师?(Tā shì búshì wǒmen de lǎoshī) hợp lí cô ta là giáo viên?她是不是我们的学校的校长?(Tā shì búshì wǒmen de xuéxiào de xiàozhǎng) phải chăng cô ta là hiệu trưởng của trường của chúng ta)Cấu trúc ngữ pháp giờ Trung V + 不 + VCó tức là làm hay không làm loại gì, là 1 trong những dạng câu hỏi không cần sử dụng “吗”.你去不去银行取钱? (Nǐ qù bú sữa qù yínháng qǔ qián)你吃不吃面条儿?(Nǐ chī bù chī miàntiáor)你做不做?(Nǐ zuò mút sữa zuò)你来不来?(Nǐ lái bù lái)Cấu trúc ngữ pháp giờ Trung adj + 不 + adj

Có nghĩa là như thế nào hay không như nuốm nào, là một dạng thắc mắc không dùng “吗”.

你忙不忙?(Nǐ máng bù máng)你累不累?(Nǐ lèi mút lèi)你高兴不高兴?(Nǐ gāoxìng bù gāoxìng)你开心不开心?(Nǐ kāixīn bù kāixīn)Cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung 哪 哪儿 那 那儿今天中午你去哪儿?(Jīntiān zhōngwǔ nǐ qù nǎr) Trưa hôm nay bạn đi đâu?你是哪国人?(Nǐ shì nǎ guórén) chúng ta là fan nước nào?明天我去那儿工作。(Míngtiān wǒ qù nà’er gōngzuò) tương lai tôi cho đó làm cho việc.那个人是谁?(Nàgè nhón nhén shì shuí) người kia là ai?那个人是你的朋友吗?(Nàgè rén shì nǐ de péngyǒu ma) fan kia là bạn của khách hàng à?那是什么东西?(Nà shì shénme dōngxi) kia là cái gì vậy?
Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Trung 的这是谁的书?(Zhè shì shuí de shū) Đây là sách của ai?这是我的书。(Zhè shì wǒ de shū) Đây là sách của tôi.这是我的朋友。(Zhè shì wǒ de péngyǒu) Đây là chúng ta của tôi.这是你的书吗?(Zhè shì nǐ de shū ma) Đây là sách của khách hàng à?这是你的朋友吗?(Zhè shì nǐ de péngyǒu ma) Đây là bạn của chúng ta à?这是我的朋友的书。(Zhè shì wǒ de péngyǒu de shū) Đây là sách của khách hàng của tôi.这是你的姐姐的书吗?(Zhè shì nǐ de jiějie de shū ma) Đây là sách của chị của người tiêu dùng à?这是不是你的姐姐的杂志?(Zhè shì búshì nǐ de jiějie de zázhì) Đây hợp lý là tạp chí của chị của bạn?这不是我的姐姐的杂志,这是我的哥哥的杂志。(Zhè búshì wǒ de jiějie de zázhì, zhè shì wǒ de gēge de zázhì) Đây không phải là tạp chí của chị ấy của tôi, đấy là tạp chí của anh ấy của tôi.那是不是你的姐姐的杂志?(Nà shì búshì nǐ de jiějie de zázhì) Kia phù hợp là tạp chí của chị ý của bạn?那不是我的姐姐的杂志,那是我的老师的杂志。(Nà búshì wǒ de jiějie de zázhì, nà shì wǒ de lǎoshī de zázhì) Kia chưa hẳn là tạp chí của chị ý của tôi, tê là tạp chí của cô giáo của tôi.Cấu trúc ngữ pháp giờ Trung 都 và 也你们都好吗? (Nǐmen dōu hǎo ma) các bạn đều khỏe khoắn chứ?我们都很好。(Wǒmen dōu hěn hǎo) công ty chúng tôi đều rất khỏe你们都是越南留学生吗?(Nǐmen dōu shì yuènán liúxuéshēng ma) chúng ta đều là lưu học sinh Việt nam à?我们都是越南留学生。(Wǒmen dōu shì yuènán liúxuéshēng) chúng tôi đều là lưu học sinh Việt Nam你好吗?(Nǐ hǎo ma) chúng ta khỏe không?我也很好。(Wǒ yě hěn hǎo) Tôi cũng khá khỏe你也是越南留学生吗?(Nǐ yěshì yuènán liúxuéshēng ma) chúng ta cũng là lưu học viên Việt nam giới à?我也是越南留学生。(Wǒ yěshì yuènán liúxuéshēng) Tôi cũng chính là lưu học viên Việt Nam你们也都是越南留学生吗?(Nǐmen yě dōu shì yuènán liúxuéshēng ma) chúng ta cũng mọi là lưu học sinh Việt nam giới à?我们都不是越南留学生。(Wǒmen dōu búshì yuènán liúxuéshēng) chúng tôi đều chưa phải là lưu học viên Việt Nam我们不都是越南留学生。(Wǒmen bù dōu shì yuènán liúxuéshēng) shop chúng tôi không nên đều là lưu học viên Việt Nam我们也不都是越南留学生。(Wǒmen yě bù dōu shì yuènán liúxuéshēng) cửa hàng chúng tôi cũng không hẳn đều là lưu học sinh Việt Nam我们也都不是越南留学生。(Wǒmen yě dū bùshì yuènán liúxuéshēng) shop chúng tôi cũng đều chưa hẳn là lưu học viên Việt Nam
Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Trung 觉得你觉得怎么样?Nǐ juéde zěnme yàng chúng ta cảm thấy rứa nào?我觉得很累。Wǒ juéde hěn lèi Tôi cảm xúc rất mệt你觉得你的工作怎么样? Nǐ juéde nǐ de gōngzuò zěnme yàng các bạn cảm thấy công việc của chúng ta thế nào?我觉得我的工作很好。Wǒ juéde wǒ de gōngzuò hěn hǎo Tôi cảm thấy quá trình của tôi cực kỳ tốt你觉得学习汉语难吗?Nǐ juéde xuéxí hànyǔ rốn ma các bạn cảm thấy học tiếng Trung cực nhọc không?我觉得语法不太难。听和说也比较容易,但是读和写很难。Wǒ juéde yǔfǎ mút tài nán. Tīng hé shuō yě bǐjiào róngyì, dànshì dú hé xiě hěn nấn ná Tôi cảm xúc ngữ pháp không nặng nề lắm. Nghe và nói cũng tương đối dễ, mà lại mà đọc với viết vô cùng khó.你觉得这个大学怎么样?Nǐ juéde zhège dàxué zěnme yàng các bạn cảm thấy ngôi trường Đại học này nạm nào?我觉得这个大学很好。Wǒ juéde zhège dàxué hěn hǎo Tôi cảm giác trường Đại học tập này khôn cùng tốt
Cấu trúc ngữ pháp giờ Trung 什么你学习什么?(Nǐ xuéxí shénme) bạn làm việc gì?这是什么书?(Zhè shì shénme shū) Đây là sách gì?这是什么公司?(Zhè shì shénme gōngsī) Đây là doanh nghiệp gì?这是什么大学?(Zhè shì shénme dàxué) Đây là trường Đại học gì?这是什么车?(Zhè shì shénme chē) Đây là xe gì?这是什么药?(Zhè shì shénme yào) Đây là dung dịch gì?
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung 些

Lượng từ bỏ “些” bộc lộ số lượng ko xác định, dùng sau những từ “一”, “哪”, “这”, “那”.

一些人 Yìxiē rén một số trong những người一些书 Yìxiē shū một số sách哪些书 Nǎxiē shū các sách nào那些书 Nàxiē shū số đông sách kia这些是什么东西?Zhèxiē shì shénme dōngxi Đây là đều đồ gì?这些是什么书?Zhèxiē shì shénme shū Đây là rất nhiều sách gì?那些是什么水果? Nàxiē shì shénme shuǐguǒ哪些人是你的朋友?Nǎxiē rén shì nǐ de péngyǒu有一些人是学生,有一些人是老师。Yǒu yìxiē rón rén shì xuéshēng, yǒu yìxiē rón rén shì lǎoshī

Chú ý: Lượng từ “些” chỉ sử dụng với số trường đoản cú “一”, cần thiết kết hợp với số từ khác.

Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Trung 在 + địa điểm + V你在哪儿工作?Nǐ zài nǎr gōngzuò Bạn thao tác làm việc ở đâu?我在北京大学工作。Wǒ zài běijīng dàxué gōngzuò Tôi thao tác ở trường Đại học tập Bắc Kinh你在哪儿学习汉语?Nǐ zài nǎr xuéxí hànyǔ bàn sinh hoạt tiếng Trung nghỉ ngơi đâu?我在河内大学学习汉语。Wǒ zài hénèi dàxué xuéxí hànyǔ Tôi học tiếng Trung ngơi nghỉ trường Đại học Hà Nội你在哪儿住?Nǐ zài nǎr zhù chúng ta sống làm việc đâu?我在十九楼住。Wǒ zài shíjiǔ lóu zhù Tôi trên tầng 19

(*) ngôi trường hợp sệt biệt:

你住在哪儿?Nǐ zài nǎr zhù bạn sống sinh hoạt đâu?我住在留学生公寓楼。Wǒ zhù zài liúxuéshēng gōngyù lóu Tôi ở trong nhà tập thể lưu học sinh
Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Trung 还是你去邮局还是去银行?Nǐ qù yóujú háishì qù yínháng chúng ta đi bưu năng lượng điện hay là đi ngân hàng?你吃米饭还是面条儿?Nǐ chī mǐfàn háishì miàntiáor Bạn ăn uống cơm giỏi là mì sợi?你喝咖啡还是喝茶?Nǐ hē kāfēi háishì hē chá bạn uống cafe hay là uống trà?你换美元还是欧元?Nǐ huàn měiyuán háishì ōuyuán chúng ta đổi tiền USD hay là Euro?你喜欢学习汉语还是英语?Nǐ xǐhuān xuéxí hànyǔ háishì yīngyǔ bạn muốn học giờ đồng hồ Trung tốt là giờ đồng hồ Anh?
Cấu trúc ngữ pháp giờ Trung 有我有两个姐姐。Wǒ yǒu liǎng gè jiějie Tôi có hai chị gái我有三本汉语词典。Wǒ yǒusān běn hànyǔ cídiǎn Tôi có tía quyển từ điển giờ Trung你有汉语书吗?Nǐ yǒu hànyǔ shū ma bạn có sách giờ Trung không?你家有几个人?Nǐ jiā yǒu jǐ ge rén nhà của bạn có mấy người?你家有网吗?Nǐ jiā yǒu wǎng ma nhà của bạn có mạng internet không?你有几个英国朋友?Nǐ yǒu jǐ ge yīngguó péngyǒu các bạn có mấy người chúng ta nước Anh?
Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Trung 没有我没有汉语书。Wǒ méiyǒu hànyǔ shū Tôi không có sách tiếng Trung我没有英国朋友。Wǒ méiyǒu yīngguó péngyǒu Tôi không có người chúng ta nước Anh我没有手机。Wǒ méiyǒu shǒujī Tôi không có điện thoại thông minh di động我家没有网。Wǒjiā méiyǒu wǎng bên tôi không có internet
Cấu trúc ngữ pháp giờ Trung 有没有

Nghĩa là “có hay là không có”.

你有没有姐姐?Nǐ yǒu méiyǒu jiějie bạn có hay không có chị gái?你有没有自行车?Nǐ yǒu méiyǒu zìxíngchē các bạn có hay không có xe pháo đạp?你有没有汉语词典?Nǐ yǒu méiyǒu hànyǔ cídiǎn các bạn có hay không có trường đoản cú điển giờ Trung?
Cấu trúc ngữ pháp giờ Trung 有一点儿 + adj今天我有(一)点儿忙。Jīntiān wǒ yǒu (yì) diǎnr máng từ bây giờ tôi hơi bận một chút这个箱子有(一)点儿大。Zhège xiāngzi yǒu (yì) diǎnr dà mẫu vali này tương đối to một chút今天我的工作很忙,有(一)点儿累。Jīntiān wǒ de gōngzuò hěn máng, yǒu (yì) diǎnr lèi hôm nay công câu hỏi của tôi rất bận, hơi mệt một chút.Cách đọc số lượng trong tiếng Trung108: 一百零八 Yì bǎi líng bā110: 一百一十 Yì bǎi yì shí1018: 一千零一十八 Yì qiān líng yì shí bā1005: 一千零五 Yì qiān líng wǔ10009: 一万零九 Yí wàn líng jiǔ10890: 一万零八百九十 Yí wàn líng bā bǎi jiǔ shí
Câu tỉnh giấc lược trong giờ Trung

Câu thức giấc lược có hai bí quyết dùng:(1) vào trường hợp không có câu văn trước và sau, hỏi về địa điểm. Ví dụ:我的书呢?Wǒ de shū ne(=我的书在哪儿?)Wǒ de shū zài nǎr Sách của mình ở đâu?我的自行车呢?Wǒ de zìxíngchē ne(=我的自行车在哪儿?)Wǒ de zìxíngchē zài nǎr

(2) Khi có câu văn trước và sau, ngữ nghĩa đưa ra quyết định dựa theo câu văn trước và sau đó. Ví dụ:这是谁的包?Zhè shì shuí de bāo Đây là loại túi của ai?我的。Wǒ de Của tôi那个呢?Nàgè ne(那个包是谁的?)Nàgè bāo shì shuí de ráng còn cái kia?我朋友的。Wǒ péngyǒu de của công ty tôi你是哪国人?Nǐ shì nǎ guórén chúng ta là người nước nào?我是英国人。你呢?Wǒ shì yīngguó rén. Nǐ ne(=你是哪国人?)Tôi là bạn nước Anh. Còn bạn?我是日本人。Wǒ shì rìběn rén Tôi là người Nhật Bản最近工作忙不忙? Zuìjìn gōngzuò máng bù máng dạo bước này các bước bận hay là không bận?不太忙,你呢?Bù tài máng, nǐ ne(=你忙吗?)Nǐ máng ma ko bận lắm, rứa còn bạn?

Tổng thích hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 update mới nhất
Tổng vừa lòng ngữ pháp giờ đồng hồ Trung quyển 1 phiên bản mới bài 1Tổng phù hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên phiên bản mới bài bác 2Tổng hòa hợp ngữ pháp giờ Trung quyển 1 phiên phiên bản mới bài 3Tổng phù hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên phiên bản mới bài bác 4Tổng hòa hợp ngữ pháp giờ đồng hồ Trung quyển 1 phiên phiên bản mới bài 5Tổng vừa lòng ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bạn dạng mới bài xích 6Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài 7Tổng thích hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên phiên bản mới bài 8Tổng phù hợp ngữ pháp giờ Trung quyển 1 phiên phiên bản mới bài bác 9Tổng thích hợp ngữ pháp giờ Trung quyển 1 phiên bạn dạng mới bài 10Tổng vừa lòng ngữ pháp giờ đồng hồ Trung quyển 1 phiên bạn dạng mới bài 11Tổng thích hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài bác 12Tổng phù hợp ngữ pháp giờ Trung quyển 1 phiên bản mới bài 13Tổng thích hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bản mới bài bác 14Tổng thích hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 phiên bạn dạng mới bài 15

Trên đây là toàn thể trọng điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Trung quyển 1 phiên phiên bản mới. Hẹn gặp mặt lại chúng ta trong bài xích giảng tiếp theo sau phần tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung quyển 2 phiên bản mới.

Tổng thích hợp Ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 PDF bao gồm những kết cấu câu cơ bạn dạng trong văn nói, văn viết. Để việc giao tiếp trở đề nghị dễ dàng, không biến thành sai về ngữ pháp thì việc học cấu trúc trong giờ đồng hồ Trung hết sức quan trọng, và ban đầu việc đó là từ ngữ pháp giờ đồng hồ trung HSK 1 hoặc ngữ pháp giờ đồng hồ trung trong quyển 1. Vậy vào giáo trình Hán ngữ 1 có những nội dung gì thì đừng quăng quật qua nội dung bài viết dưới trên đây nhé!


Ngữ pháp giờ Trung quyển 1 tất cả các thành phần quan trọng làm sao trong một câu?
Ngữ pháp giờ đồng hồ Trung quyển 1 bao gồm biến điệu như vậy nào?
Trợ từ cùng cách sử dụng trong ngữ pháp giờ đồng hồ Trung quyển 1Tổng hợp các dạng câu vào ngữ pháp giờ Trung quyển 1Các tư liệu ngữ pháp tiếng Trung vào quyển 1 cùng đề thi

Ngữ pháp giờ Trung quyển 1 tất cả các bộ phận quan trọng nào trong một câu?

Ngữ pháp tiếng Trung có khôn xiết nhiều thành phần ngữ pháp quan lại trọng, như đại từ, phó từ, liên từ, giới từ,… và không ít các từ loại khác. Vậy rõ ràng đó là gì thì cùng nội dung bài viết theo dõi ngay dưới đây nhé!

Đại từ quan trọng đặc biệt trong ngữ pháp giờ đồng hồ Trung quyển 1

Đại trường đoản cú trong giờ trung có tác dụng thay chũm hoặc chỉ thị bao gồm đại từ bỏ nhân xưng cùng đại tự chỉ định. Tính năng ngữ pháp của đại tự trong giờ đồng hồ Trung tương tự với đơn vị ngữ điệu mà nó thế thế, chỉ thị. Những chức năng này được sử dụng ra sao trong câu thì hãy cùng mày mò nhé!

*

Ngữ pháp giờ đồng hồ Trung vào quyển 1 bao hàm những đại trường đoản cú nhân xưng nào?

Đại từ nhân xưng là số đông từ dùng để chỉ người. Tương tự như tiếng Anh, đại từ bỏ nhân xưng vào ngữ pháp giờ trung HSK 1 gồm 3 ngôi.

Đại từ nhân xưng Hán tự  Phiên âm Nghĩa Ví dụ
Ngôi đồ vật nhất Số ít Tôi, tớ, mình, ta,… 我不是中国人。

/Wǒ bú sữa shì zhōngguó rén/

Tôi chưa hẳn người Trung Quốc

Số nhiều 我们 Wǒmen Chúng ta, chúng tôi, bọn chúng tớ, chúng mình,.. 我们是同学。

/wǒmen shì tóngxué/

Chúng tôi là bạn cùng lớp

Ngôi vật dụng hai Số ít Bạn, anh, chị, cậu,… 你是我的朋友。

/nǐ shì wǒ de péng you/

Bạn là bạn của tôi

Số nhiều 你们 nǐmen Các bạn, những anh, những chị,… 你们工作了吗?

/Nǐmen gōngzuòle ma?/

Các các bạn đã đi làm việc chưa?

Ngôi lắp thêm ba Số ít Cậu ấy, anh ấy, anh ta ( cần sử dụng cho nam giới giới) 他是你的男朋友吗?

/Tā shì nǐ de nán péngyǒu ma?/

Anh ấy là bạn trai của người tiêu dùng à

Cô ấy, chị ấy, bà ấy (dùng cho thiếu nữ giới) 她是我的姐姐。

/tā shì wǒ de jiějiè/

Cô ấy là chị gái tôi

Số nhiều 他们 tāmen Cách gọi phần đông chàng trai hay gần như những đại trượng phu trai và cô nàng nói chung.) 他们是越南人。

/tāmen shì yuè nán rén/

Bọn chúng ta là người việt Nam

她们 tāmen Dùng mang lại phái cô bé (họ, các chị ấy, những cô ấy,…) 她们在聊天。

/tāmen zài liǎotiàn/

Các cô ấy vẫn trò chuyện

Tổng hợp những đại từ hướng dẫn và chỉ định trong ngữ pháp giờ đồng hồ Trung quyển 1

Hán tự/ Cấu trúc

Phiên âm

Nghĩa

Ví dụ

zhè đây, này, mẫu này,… 这是王老师。

/zhè shì wáng lǎo shī/

Đây là thầy Vương

kia, chiếc kia, chiếc ấy,… 那本书是我的。

/nà běn shū shì wǒ de/

Quyển sạch kia là của tôi.

这/那+ 是+ danh từ zhè/nà shì ….. Đây là…/ kia là……. 这是我的书。

/zhè shì wǒ de shū/

Đây là sách của tôi.

那是他的笔。

/nà shì tā de bǐ/

Kia là bút của anh ấy.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Icc 2019: Vô Số Đại Chiến, Lịch Thi Đấu Icc 2019 (17/7

这/那+ lượng trường đoản cú + danh từ zhè/nà…… Cái…..này/ cái…. Kia 这本书

/zhè běn shū/

Quyển sách này.

那棵树

/nà kē shù/

Cái cây kia

这儿 zhèr ở đây, nơi này, mặt này,…

(ngoài ra có thể kết phù hợp với đại tự nhân xưng hoặc danh từ bỏ chỉ người để chỉ chỗ của ai đó)

我这儿有很多玩具。

/wǒ zhèr yóu hěn duò wán jù/

Chỗ của tôi có khá nhiều đồ chơi.

那儿 nàr chỗ kia, khu vực ấy, khu vực ấy,… (ngoài ra rất có thể kết hợp với đại tự nhân xưng hoặc danh từ chỉ tín đồ để chỉ chỗ của ai đó) 李老师哪儿有你的笔记本。

/lí lǎo shī nàr yóu nǐ de bǐ jì běn/

Chỗ của cô ý Lý có vở của bạn

Chữ số vào ngữ pháp tiếng Trung HSK 1

Ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 bao gồm các chữ số biểu hiện nhiều mục tiêu câu nói không giống nhau, và giải pháp sắp xếp thời hạn trong câu cũng không giống nhau. Biện pháp sắp xếp thời hạn trong câu biểu lộ thời gian khác với bộc lộ tuổi tác với cũng không giống với cách nói chữ số với mục đích biểu thị số tiền. Chính vì vậy chúng ta đừng nhầm lẫn và ghi nhớ tức thì những để ý đó qua nội dung sau đây nhé!

thể hiện thời gian

Thứ tự sắp tới xếp thời hạn trong ngữ pháp giờ Trung HSK 1 là từ giờ đồng hồ tới phút tới giây; từ năm tới tháng tới ngày

Ví dụ:

3 点45 分 /bā diǎn sìshí fēn/: 3h 45 phút 2011 年 10月 28日 /èrlínglíngjiǔ nián qī yuè qī rì/: Ngày 28 mon 10 năm 2011 星期四 /xīngqīsì/: Thứ tư biểu lộ tuổi tác

他今年31岁 /tā jīnnián sān shí sì yī suì/: Anh ấy trong năm này 31 tuổi

biểu thị số tiền 10块 /shí kuài/: 10 đồng ( tệ) 五毛 / wǔmáo/: 5 hào ( 1 đồng bởi 10 hào)

Người trung quốc khi nói số tiền sẽ lấy 4 số 0 làm cho một mốc, ví dụ: 100.000 thì người china sẽ nói là 十万 (10.0000)

Lượng từ vào ngữ pháp tiếng Trung quyển 1

Tiếng Trung có nhiều lượng từ bỏ được dùng trong những trường phù hợp khác nhau. Mặc dù nhiên, trong ngữ pháp tiếng trung trong quyển 1 chỉ bao gồm 1 số kết cấu với lượng trường đoản cú sau.

cần sử dụng sau số trường đoản cú 一本书 / Yi ben shu/ : 1 cuốn sách 五个橘子 / Wu ge ju zi / : 5 trái cam dùng sau “这” ”那” ”几” 这本书是我的 / Zhe ben shu shi wo de/ : quyển sách này là của tôi 那本书是我的 / mãng cầu ben shu shi wo de/ : quyển sách kia là của tớ 几本书是谁的?/Ji ben shu shi shei de/ : mấy quyển sách này là của ai

Phó từ đặc biệt quan trọng trong ngữ pháp giờ Trung quyển 1

Phó tự hay còn được gọi là trạng từ bỏ là phần đa từ bổ nghĩa hạn chế về những mặt như phương thức,trình độ,thời gian,ngữ khí…cho đụng từ, tính từ hoặc cả câu. Vào ngữ pháp giờ đồng hồ trung gồm 3 một số loại phó từ sẽ là phó từ che định, phó từ bỏ chỉ nút độ và phó từ chỉ phạm vi. Rõ ràng các các loại phó trường đoản cú này sử dụng như làm sao thì đừng bỏ lỡ nội dung sau

Phó từ đậy định

不 (bù – không): dùng để làm phủ định mang đến những hành động ở hiện tại, sau này và che định sự thật Ví dụ: 我不是医生 / Wǒ bùshì yīshēng/ : Tôi không hẳn bác sĩ

*

Phó từ chỉ mức độ

Thường đứng trước tính tự hoặc đụng từ tư tưởng để ngã nghĩa đến chúng

很 (hěn – rất, quá) : 她很伤心 / Tā hěn shāngxīn/ : Cô ấy rất bi quan 太 (tài – quá, lắm) : 太冷了/ Tài lěngle/ : Lạnh quá rồi Phó trường đoản cú chỉ phạm vi

都 (dōu – đều): 我们都吃了 / Wǒmen dōu chīle/: shop chúng tôi đều nạp năng lượng rồi

Lưu ý: có 2 dạng lấp định 都不 + rượu cồn từ: Đều không ……( đậy định toàn bộ)

Ví dụ: 我们不是老师 /Wǒmen bùshì lǎoshī/ : chúng tôi đều không hẳn là thầy giáo 不都+ hễ từ: không đều…… ( phủ định một bộ phận)

Ví dụ: 我们不都是老师 /Wǒmen bù dōu shì lǎoshī/: shop chúng tôi không phải đều là thầy giáo ( có người dân có người là giáo viên, có tín đồ không là giáo viên)

Liên từ vào ngữ pháp tiếng Trung HSK 1

和 (hé – và, với)

Ví dụ: 我和他 /Wǒ hé tā/ : tôi với anh ấy

Giới từ trong ngữ pháp giờ Trung quyển 1

Chủ ngữ +在 (zài) + Tân ngữ chỉ vị trí + đụng từ + nhân tố khác: Ai làm cái gi ở đâu Ví dụ: 她在校园等你 /Tā zài xiàoyuán děng nǐ/: Cô ấy đã chờ bạn ở sảnh trường

Ngữ pháp giờ đồng hồ Trung quyển 1 tất cả biến điệu như thế nào?

Biến điệu là độ trầm, bổng của giọng nói trong 1 âm tiết, góp cho ngữ điệu nói có sự trầm bổng, tạo thành sự thích thú cho người nghe vào mẩu truyện bạn vẫn nói. Gồm 3 kiểu trở thành điệu trong ngữ pháp tiếng trung kia là đổi mới điệu thanh 3, vươn lên là điệu của 不 và đổi thay điệu của 一

*

Biến điệu của thanh 3

Khi nhì âm tiết với thanh 3 tức tốc nhau, thì thanh 3 đầu tiên đọc thành thanh 2 Ví dụ: Nǐ hǎo ⇒ ní hǎo Wǔ bǎi ⇒ Wú bǎi

Biến điệu của 不

Thanh điệu cơ bản của “不” là thanh 4, mà lại khi nó đứng trước một âm máu thanh 4 thì biến thành thanh 2 Ví dụ: bú qù, mút sữa shì, mút sữa duì, mút sữa tài hǎo

Biến điệu của 一

1. Thanh gốc của “一” là thanh một, lúc đọc riêng biệt thì đọc không thay đổi thanh điệu.

2. Thanh điệu của “一” được đọc chuyển đổi dựa vào âm tiết kèm theo sau “一”. Lúc thanh điệu của âm huyết theo sau là những thanh 1, thanh 2, thanh 3 thì “一” hiểu thành thanh 4 Ví dụ: Yì fēng, Yì yuán, Yì běn, Yì shí, Yì nián

3. Khi âm tiết sau “一” là thanh 4 thì “一” phát âm thành thanh 2. Ví dụ: Yí gè, Yí xìa, Yí shì

Trợ từ cùng cách áp dụng trong ngữ pháp giờ Trung quyển 1

Trợ từ gồm tác dụng bổ trợ ý nghĩa đến từ vựng, nhiều từ, xuất xắc câu. Trợ từ rất có thể được đặt ở đầu, thân hoặc cuối câu, thường biểu lộ ngữ khí của câu hoặc quan hệ nam nữ kết cấu câu. Vậy cách thực hiện trợ từ ra sao thì hãy cùng tìm hiểu nhé!

Cách sử dụng thắc mắc có trợ từ bỏ ngữ khí 吗

Trợ tự ngữ khí trong thắc mắc là trợ trường đoản cú nghi vấn, đứng ở cuối câu. Câu trả lời rất có thể là câu đậy định hoặc khẳng định. Ví dụ: 你冷吗 /Nǐ lěng ma/ : các bạn có giá buốt không? 你是学生吗 /Nǐ shì xuéshēng ma/: chúng ta là học sinh à?

Cách sử dụng trợ từ bỏ ngữ khí 吧

Trợ tự ngữ khí là ngữ pháp quan trọng đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Trung HSK 1 cơ mà rất nhiều bạn khi học tiếng Trung đều nhẫm lẫn. 吧 đặt cuối câu giỏi cuối câu nhằm biểu thị ngữ khí suy đoán, yêu mến lượng, yêu thương cầu, xác nhận, mong mong, ân hận thúc

Ví dụ: 我姓法官? 你呢 / Wǒ xìng fǎguān? Nǐ ne/ Tôi họ Thẩm, vậy còn bạn? 赶快 /Gǎnkuài/ : Hãy cấp tốc lên! 好的。让我们同意 /Hǎo de. Ràng wǒmen tóngyì /: Được, cứ thống nhất vậy nhé!

Trợ tự ngữ khí 吧 biểu hiện mời ai đó làm cái gi cùng mình, hoặc yêu đương lượng

Ví dụ: 我们去我家玩吧 /Wǒmen qù wǒ jiā wán ba/ : chúng ta đến đơn vị anh đùa đi 明天你来学校吧 (Míngtiān nǐ lái xuéxiào ba) Ngày mai chúng ta đến trường học tập đi你先去吧 (Nǐ xiān qù ba) các bạn đi trước đi

Trợ trường đoản cú ngữ khí 呢 bộc lộ khẳng định để chứng thực một sự thật

我在家看电视呢。(Wǒ zàijiā kàn diànshì ne): Tôi trong nhà xem TV sẽ 我在学校教英语呢。(Wǒ zài xuéxiào jiào yīngyǔ ní): Tôi dạy dỗ tiếng Anh ở trường đây. 我在图书馆学习汉语呢。(Wǒ zài túshū guǎn xuéxí hànyǔ ní): Tôi học tập tiếng Trung sinh sống thư viện đâ

Tổng hợp những dạng câu trong ngữ pháp giờ Trung quyển 1

Cũng như giờ Việt, tiếng Trung có khá nhiều dạng câu trong ngữ pháp, có thể kể mang lại như câu trần thuật, câu khẳng định, câu nghi vấn, câu ước khiến,…Vậy chúng ta đã gọi rõ ý nghĩa sâu sắc và bí quyết sử dụng các câu này vào ngữ pháp giờ Trung chưa? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

Câu è cổ thuật

Câu trằn thuật là dạng câu được dùng dưới hình thức kể, y như thông báo về một sự vật, hiện tượng nào đó. Tất cả 2 loại câu trần thuật vào ngữ pháp giờ trung HSK 1 đó là câu khẳng định và câu lấp định.

Câu xác minh

Câu khẳng định là câu thể hiện tính chính xác, độ đúng mực của sự vật, hiện tượng đang nói tới Ví dụ: 明天是周六 /Míngtiān shì zhōu liù/ : sau này là đồ vật 7 我喜欢吃牛肉 /Wǒ xǐhuān chī niúròu/ : Tôi thích ăn uống thịt bò

Câu đậy định

Câu bao phủ định là câu từ chối sự vật, sự việc, vấn đề nào đó, nhiều lúc nó còn mang tính chất làm phản bác, nêu ý kiến Ví dụ: 我不知道他是医生 / Wǒ bù zhīdào tā shì yīshēng/:Tôi lưỡng lự anh ấy là bác sĩ 她不是我的熟人 /Tā bùshì wǒ de shúrén/: Cô ấy chưa phải người thân quen của tôi

Câu nghi vấn

Câu nghi hoặc trong ngữ pháp tiếng trung quyển 1 là một câu hỏi nhằm câu trả lời được thông tin, sự việc, hiện tượng kỳ lạ chưa biết. Đôi khi nó còn mang tính chất chất nêu lên ý kiến của tín đồ hỏi cơ mà chưa có thể chắn. Ví dụ: 你吃了吗?/Nǐ chīle ma?/ Bạn ăn uống cơm chưa? 你有电话吗?/Nǐ yǒu diànhuà ma?/: Anh có điện thoại cảm ứng không?

*

Câu ước khiến

Câu cầu khiến cho là câu mệnh lệnh hoặc chỉ dẫn lời đề nghị, khuyên bảo, đề nghị, kể nhở,.. 请帮我过马路 /Qǐng bāng wǒguò mǎlù/ : Hãy góp tôi qua mặt đường 请进来 /Qǐng jìnlái/: Xin mời vào

Câu cảm thán

Câu cảm thán áp dụng trong ngữ pháp tiếng trung HSK một là câu mô tả cảm xúc, thái độ đến việc vật, hiện tượng kỳ lạ đang nói đến. Câu cảm thán là câu để bày tỏ cảm xúc vui, buồn, khen, chê,.. Ví dụ: 这件衣服真漂亮 /Zhè jiàn yīfú zhēn piàoliang/ : chiếc váy này thiệt đẹp! 这首歌也好/Zhè shǒu gē yě hǎo/: bài hát này giỏi quá!

Các câu dạng sệt biệt

1. Văn bản “是” 他是我的同学 /tā shì wǒ de tóngxué/: Anh ấy là bàn sinh hoạt của tôi

2. Văn bản “有” 一个星期有7日 /yī ge xīng qī yóu qī rì/: một tuần lễ có 7 ngày

3. Mẫu mã câu “是……的” dùng làm nhấn to gan thời gian, địa điểm, đối tượng, phương thức của cồn tác đã xảy ra trong thừa khứ

Nhấn to gan thời gian: Ví dụ: 明天我去 /Míngtiān wǒ qù/: ngày mai tôi sẽ đi nhấn mạnh vấn đề địa điểm: Ví dụ: 我在上海买的 /Wǒ zài shànghǎi mǎi de/: Tôi thiết lập đồ này làm việc Thượng Hải

Nhấn táo bạo phương thức: Ví dụ: 我骑摩托车来这里 /Wǒ qí mótuō chē lái zhèlǐ /: Tôi đi xe trang bị tới đây

Tổng hợp kết cấu tiếng Trung trong quyển ngữ pháp tiếng Trung HSK 1

1. Chủng loại câu bộc lộ cảm thán: 太 + Tính từ +了!: ………quá! Ví dụ:太难了! (Tài nấn ná le) khó quá! ; 太快了(tài kuài le!) cấp tốc quá!;

2. 不太+ Tính từ/ rượu cồn từ tâm lý: không…..lắm Ví dụ: 不太幸福 (bú tài xìng fú ) Không niềm hạnh phúc lắm, 不太 好 (bú tài hǎo), 不太难 (bú tài nán) không khó lắm….

3. Thời gian/ vị trí + 见: Hẹn chạm mặt lại ở 1 thời gian, thời điểm trong tương lai Ví dụ: 明天见!(Míngtiān jiàn!) Ngày mai gặp nhé 图书馆 见 (tú shū guǎn): chạm mặt lại sinh sống thư viện 星期五 见! (Xīngqíwǔ) máy sáu chạm mặt lại nhé!….

4. Thắc mắc chính phản: Có… không? Tính từ/ hễ từ + 不+ Tính từ/ cồn từ = Tính từ/ động từ + 吗? Ví dụ: 她 是不是 武经理?=她是武经理吗? Tā shì bù shì wǔ jīnglǐ?=Tā shì wǔ jīnglǐ ma? Cô ấy là chủ tịch Vũ đề xuất không?

5. 我+这儿/这里: vị trí tôi Ví dụ: 你/他们/红绿灯…..+ 那儿/那里: nơi bạn/ khu vực họ/chỗ tín hiệu đèn xanh đèn đỏ

6. Các đại từ nghi hoặc 几 + lượng từ bỏ + danh từ: mấy……..? (Hỏi con số ít) 多少+ danh từ: bao nhiêu…….? (Hỏi số lượng nhiều hoặc không khẳng định rõ những hay ít) Ví dụ: 几个学生?(Jǐ gè xuéshēng?) Mấy em học tập sinh? 多少钱?(Duōshǎo qián?) từng nào tiền?

7. 谁+ 的+ danh từ? ……….của ai? Ví dụ: 谁的职员?(Shuí de zhíyuán?) nhân viên của ai? 谁的书?(Shuí de shū?) Sách của ai?

8. 什么?Cái gì? Gì? 什么+ Danh từ? ………gì? Ví dụ: 什么 事? (Shénme shu) Chuyện gì?

*

9. 怎么样?Như thay nào? hay đứng cuối câu dùng để làm hỏi đặc điểm hoặc chủ kiến Ví dụ: 你觉得她 这个人怎么样?(Nǐ juéde tā zhège rén zěnme yàng?) các bạn cảm thấy cô ấy là fan thế nào?

10. 怎么+ đụng từ: vậy nào? dùng làm hỏi phương pháp thực hiện động tác đó Ví dụ: 你怎么去越南?(Nǐ zěnme qù Yuènán?) chúng ta đến Việt Nam bằng cách nào?

11. 哪+ lượng từ+ danh từ? : … nào? Ví dụ: 哪个学生?(Nǎge xuéshēng?) học sinh nào? 哪个国家?(Nǎge guójiā?) giang sơn nào?

12. A 给B + hễ từ + tân ngữ:A làm gì cho B Ví dụ: 他 给 我 买 一本书 (Tā gěi wǒ mǎi yī běn shū ) Anh ấy mua cho tôi 1 quyển sách.

13: A 在+Địa điểm + động từ + tân ngữ: A làm gì ở đâu Ví dụ: 妹妹 在 中国 学习 (Mèimei zài zhōngguó xuéxí) Em gái tôi học tập ở Trung Quốc..

14: 先+động từ: có tác dụng trước Ví dụ: 先吃糖果 (xiān tángguǒ) Ăn các loại bánh kẹo trước

15: 再+động từ: làm cho lại, làm thêm Ví dụ: 再唱一遍 (zài nam nhi yībiàn) hát lại lần nữa

16: 先………, 再………: trước……….sau đó…… Ví dụ: 我先吃饭, 再去看歌剧 (Wǒ xiān chīfàn, zài qù kàn gējù) Tôi đi ăn cơm trước, sau đó đi xem tởm kịch..

Các tư liệu ngữ pháp giờ Trung trong quyển 1 và đề thi

Tổng hợp các tài liệu học tập ngữ pháp tiếng Trung quyển 1 PDF miễn phí

Trên trên đây là tổng thể nội dung tổng hợp ngữ pháp giờ Trung quyển 1 PDF mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Mong muốn rằng qua nội dung bài viết này, các bạn sẽ có thêm các thông tin có lợi về tiếng Trung rộng nữa. Để nắm vững ngữ pháp giờ Trung, các bạn đừng bỏ lỡ những tư liệu và khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Trung trên lc.edu.vn nhé! Dưới đấy là khóa học tiếng Trung cực kỳ trí ghi nhớ tại lc.edu.vn được sắp xếp theo từng lever và được kết phù hợp với các chủ đề liên quan khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu khi học, cải thiện kiến thức ngữ pháp tiếng Trung cùng vận dụng công dụng trong tiếp xúc thực tế.

Các khóa huấn luyện tiếng Trung cực kỳ trí lưu giữ tại lc.edu.vn

 

*

*

Hiện ni trung trọng điểm giáo dục nước ngoài lc.edu.vn đang cung cấp khóa học tập cho đều đối tượng mong muốn học như những du học sinh, bạn lao động, công ty lớn nước ngoài,…

Có những khóa học cân xứng cho từ đối tượng người dùng khác nhau, mỗi khóa học tại lc.edu.vn đều phải có lộ trình cùng định hướng cụ thể để fan học không trở nên mơ hồ. Tuy nhiên shop chúng tôi sẽ gộp các khoá học thành hai team lớn chủ yếu như sau:

Khóa học tập tiếng Trung tiếp xúc cơ phiên bản 1,2

Khóa học tập này dành cho người mới bước đầu học giờ Trung trên toàn quốc, những người muốn ôn thi HSK1, HSK2 và mong muốn có kỹ năng tiếp xúc cơ bản. Câu chữ học ở vị trí này đa phần giúp học viên xúc tiếp và làm quen cơ bản với giờ đồng hồ Trung bởi những bài luyện đọc, luyện phân phát âm, học bộ từ vựng giao tiếp cơ bản về những chủ đề cuộc sống thường ngày và học ngữ pháp để luyện thi HSK1,2.

Mục tiêu khóa đào tạo và huấn luyện này là sẽ giúp đỡ học viên có thể giao tiếp về các chủ đề cơ bản trong cuộc sống, cụ chắc khoảng tầm 200- 500 từ vựng thông dụng và những ngữ pháp nền tảng, cần thiết để học viên thi HSK1 và HSK2.

Khóa học tập tiếng Trung tiếp xúc siêu tâm trí online 3,4,5 

Đây là khóa huấn luyện chuyên sâu cho các học viên đã hoàn thành lớp tiếp xúc cơ phiên bản 1 với 2 tại trung trung khu học giờ đồng hồ Trung lc.edu.vn. Kỹ năng phần này tập trung vào huấn luyện và giảng dạy chuyên sâu về giao tiếp cho học viên, học viên vẫn sẽ được đào tạo và giảng dạy đủ 4 tài năng nghe, nói, đọc, viết tuy vậy tập trung tăng cường hơn cả là kỹ năng nghe với nói, khoá học này sẽ có thêm nhiều bộ từ vựng về những chủ đề cải thiện và sâu sát hơn về công việc.

Khi tham gia khóa học tại lc.edu.vn, các bạn không chỉ nâng cao được trình độ chuyên môn tiếng Trung của chính mình mà còn được bổ trợ thêm rất nhiều các khả năng mềm như thuyết trình, rèn luyện tính trường đoản cú giác trong học tập tập, kiếm tìm được cách thức học tập đúng đắn, kỹ năng làm chủ thời gian, khả năng làm câu hỏi nhóm. Vậy giờ đồng hồ Trung khôn xiết trí ghi nhớ online khác gì các khóa học thông thường khác? những chương trình học tiếng Trung vô cùng trí nhớ của lc.edu.vn được huấn luyện và giảng dạy theo phương thức Siêu tâm trí với phương pháp Vui – Đúng – Đủ – Đều, học cho đâu nhớ cho đó, không dùng nhưng vẫn lưu giữ đến.

Khóa học cực kỳ trí nhớ online của lc.edu.vn để giúp đỡ bạn:

+ rèn luyện liên tục: các bạn sẽ được xúc tiến và thực hành “luyện nói tuy nhiên song” trong lớp thay do đợi từng người nói như vào lớp học truyền thống

+ tăng thêm sự tập trung: khi tham gia học online các bạn sẽ lựa chọn cho khách hàng một không gian yên tĩnh, không biến thành xao nhãng bởi những người dân xung quanh, từ đó tăng tính tập trung

+ tiết kiệm thời gian: Với việc học online, bạn sẽ không phải mất thời gian cho việc di chuyển, các bạn sẽ tiết kiệm được một – 2 tiếng đi lại. Vào khoảng thời gian này, các bạn hoàn toàn có thể dành nhằm nghỉ ngơi hoặc ôn tập bài

+ mở rộng mối quan liêu hệ: tham gia khóa học, các bạn sẽ có thể mở rộng mối quan tiền hệ của mình khi chạm chán gỡ được các bạn ở khắp vùng miền trên cả nước, với những du học viên Việt Nam ngơi nghỉ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Philipin, Úc, Singapore…

+ Phòng học tập thoải mái: nơi học tập của bạn đó là căn chống của mình, tạo cảm hứng thoải mái và tự do

+ Bạn không cần thiết phải lo lắng khi học online sẽ không còn được chạm mặt thầy cô hay bằng hữu vì bạn cũng có thể gặp bè bạn, thầy cô tại các sự khiếu nại offline của lớp học

+ kết quả vượt trội: mặc dù học online nhưng bạn sẽ không cần băn khoăn lo lắng về kết quả học. Dù lịch học có những ngày tiết trời xấu hay căng thẳng những các bạn vẫn hoàn toàn có thể tham gia lớp học tập một bí quyết đầy đủ.

*

Sau khi kết thúc khóa học khôn cùng trí lưu giữ này, học tập viên sẽ có thể giao tiếp với người bạn dạng xứ, vắt chắc trường đoản cú 700 – 2500 từ vựng phổ cập và nâng cao hơn. Với những kỹ năng đã học được, học viên rất có thể tự luyện thi HSK3,4,5 và thậm chí còn là HSK6 cùng những chứng chỉ khác như HSKK sơ cấp, HSKK trung cấp và các kỹ năng ship hàng cho các quá trình như phiên dịch viên hay dịch chuyên đề.

Để biết chi tiết hơn về từng khoá học tập tiếng Trung trên lc.edu.vn, các chúng ta cũng có thể liên lạc với công sở của lc.edu.vn theo một trong những thông tin bên dưới đây: