Những chất làm mất màu brom là gì? hội những người cùng nhau thi đại học khối a

-

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom được Vn
Doc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến các chất có thể làm mất màu dung dịch brom. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết, bài tập liên quan. Hy vọng thông qua nội dung tài liệu bạn đọc học tập tốt hơn môn Hóa học. 


Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Những chất nào có liên kết π kém bền trong phân tử có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.

Bạn đang xem: Những chất làm mất màu brom

(trừ liên kết pi trong vòng benzen).


Vậy but-1-en làm mất màu dung dịch brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Đáp án D


Những chất làm mất màu dung dịch Brom?

Những chất làm mất màu dung dịch Brom là:

1. Anken, Ankin, Ankadien, … và các hợp chất tương tự (Hợp chất không no)

2. Xicloankan vòng 3 cạnh

3. Andehit và các hợp chất tương tự có nhóm CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

4. Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2…


Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Stiren làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

B. Benzen làm mất màu dung dịch brom khi có xúc tác bột sắt.

C. Cumen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.


Đáp án B

Đáp án A, C, D đúng: phương trình phản ứng lần lượt là

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

stiren

C6H5CH3 + 2KMn
O4 → C6H5COOK + KOH + 2Mn
O2+ H2O

Toluen

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMn
O4 → 9C6H5COOH + 22Mn
O2 + 22KOH + 4H2O

Cumen

B sai, vì benzen không phản ứng với dung dịch brom (chỉ phản ứng với brom khan khi có xúc tác bột sắt).


Câu 2. Cho các nội dung phát biểu sau:

(1) Toluen tác dụng với dung dịch Brom làm mất màu dung dịch brom

(2) Benzen và toluen tuỳ thuộc vào nhiệt độ có thể gây hại hoặc không gây hại.

(3) Stiren vừa có tính chất giống anken, vừa có tính chất giống benzen

(4) Benzen và stiren đều không phản ứng với KMn
O4 đun nóng.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án B

(1) Đúng

(2) Sai: Hoạt tính sinh học của benzen, toluen là gây độc hại cho cơ thể

(3) Đúng: Stiren vừa có tính chất giống anken, vừa có tính chất giống benzen

(4) Sai:

3C6H5-CH=CH2 + 10KMn
O4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10Mn
O2 + KOH + 4H2O


Đáp án D

Etilen là hidrocacbon không no nên có phản ứng cộng với Br2, làm mất màu brom.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br−CH2Br


Câu 5. Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom

A. CH4, C2H4

B. C2H2, C2H4

C. C6H6, C2H4

D. CH4, C2H2


Đáp án B

Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom C2H2, C2H4

Phương trình phản ứng minh họa

C2H2 + 2Br2 + 2H2O → C2H2Br2(OH)2 + 2HBr

C2H4 + Br2 + 2H2O → C2H6O2 + 2HBr


Đáp án B

Công thức của các chất trên là:

Butan: CH3-CH2-CH2-CH

Etilen: CH2=CH2

Etan: CH3-CH3

Axetilen: CH≡CH


Câu 7. Hãy cho biết trong các chất sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2 có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch brom?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án C

Các chất làm mất màu dung dịch brom là: C2H4, C3H4, C2H2.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C3H4 + 2Br2 → C3H4Br4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4


Câu 8. Số chất làm mất màu nước brôm trong các chất sau là bao nhiêu?

(1) cumen; (2) benzyl amin; (3) anđehit axetic; (4) ancol anlylic; (5) phenol; (6) Vinyl axetat; (7) fructozơ; (8) axit stearic; (9) axit fomic

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5


Câu 9. C6H6 có làm mất màu nước brom hay không? Viết phương trình phản ứng để minh họa.

A. C6H6 không làm mất màu dung dịch nước brom, benzen chỉ làm mất màu brom khan và có xúc tác là bột Fe.

B. C6H6 có làm mất màu dung dịch nước brom.

C. Cả hai đáp án trên đều đúng.

D. Cả hai đáp án trên đều sai.


Đáp án C

Benzen có cấu tạo vòng 6 cạnh của một lục giác đều, trong đó 3 liên kết đôi luân phiên xen kẽ với 3 liên kết đơn.

Do có cấu tạo đặc trưng này nên benzen có tính chất đặc trưng của hiđrocacbon thơm là : Dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng.


Câu 10. Chất làm mất màu dung dịch nước brom, dung dịch thuốc tím là:

A. Benzen.

B. Toluen.

C. Cumen.

D. Stiren.


Đáp án D

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

3C6H5-CH=CH2 + 10KMn
O4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10Mn
O2 + KOH + 4H2O


Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.

B. Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân trong dung dịch Na
OH loãng, đun nóng.

C. Anilin và phenol đều làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

D. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.


Đáp án C

Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.

=>Sai. Phải là trùng hợp

Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân trong dung dịch Na
OH loãng, đun nóng.

=> Sai. Ví tinh bột và xenlulose khong bị thủy phân trong môi trường kiềm loãng.

Anilin và phenol đều làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

=> Đúng.

Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

=>Sai. Chỉ những ancol có từ 2 nhóm OH kề nhau mới có phản ứng này.

Xem thêm: Top 10 nguồn hàng sỉ quần áo nữ giá rẻ, bỏ sỉ quần áo giá xưởng

=>C


Câu 12. Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng Na
OH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất khí.

(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.

(e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được hỗn hợp α-amino axit.

(g) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.


Đáp án A

Các phát biểu đúng: d, e, g.

(a) Sai vì thủy phân vinyl axetat bằng Na
OH đun nóng thu được natri axetat và andehit axetic.

(b) Sai vì polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

(c) Sai vì ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.


Câu 13. Cho dãy các chất:metan, etilen, axetilen, etan, ancol anlylic,axit acrylic, glixerol. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4


Đáp án B

Các chất làm mất màu dd nước brom là: etilen( CH2=CH2) , axetilen ( CH ≡CH) , ancol anlylic ( CH2=CH-CH2-OH) ⇒ có 3 chất


Trên đây Vn
Doc đã giới thiệu tới các bạn Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom. Bài viết đã gửi tới bạn đọc những chất làm mất màu dung dịch Brom. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà Vn
Doc tổng hợp và đăng tải.


Nâng cấp gói Pro để trải nghiệm website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải toàn bộ file cực nhanh không chờ đợi.

Ôn tập Hóa 11


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google

Brom là một trong số ít thuốc thử giúp nhận biết và phân biệt các hợp chất hóa học với nhau. Vậy chất nào làm mất màu dung dịch Brome? Chất nào không phản ứng với dung dịch nước Brom. Giúp hỏi đáp hóa học sẽ trả lời câu hỏi này cho các em nha.

Những chất làm mất màu dung dịch brom


Những chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Có nhiều chất hữu cơ và vô cơ có thể làm mất màu dung dịch Brom, cụ thể gồm các chất sau:

*

Các hợp chất hữu cơ làm mất màu dung dịch Brom

Các hợp chất hữu cơ Anken, phenol, enol, nhóm acetyl, anilin, glucozơ, Toluen, Etylbenzen, Stiren, Xeton, Andehit sẽ làm mất màu dung dịch brom.

1. Etilen: Phản ứng làm mất màu dung dịch Brom đặc trưng nhất là xảy ra với anken mà cụ thể là etilen. 

Phản ứng làm mất màu dung dịch brom của etilen: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Sau phản ứng, dung dịch Brom chuyển từ màu cam sang màu trắng.

2. Phenol: Phenol làm mất màu dung dịch Brom. Khi cho dung dịch Phenol vào bình chứa Brom, dung dịch ban đầu màu đỏ nâu chuyển sang màu trắng đục.

Phản ứng giữa Phenol và Brom: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phenol tham gia phản ứng thế Brom để tạo ra hợp chất brom hóa, nước brom bị mất màu và tạo kết tủa trắng.

3. Anilin: Hợp chất hữu cơ anilin cũng là chất làm mất màu dung dịch Brom, hiện tượng xảy ra giữa anilin và Brom là dung dịch ban đầu màu đỏ nâu chuyển sang màu trắng đục, có kết tủa trắng và có khí màu vàng nâu bay ra.

Phương trình giữa Anilin và Brom: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

4. Toluen: Cho Toluen tác dụng với nước brom sẽ xảy ra hiện tượng dung dịch ban đầu màu cam chuyển sang màu trắng đục và có kết tủa màu vàng nâu.

Phương trình toluen và brom: C6H5CH3 + Br2 → HBr + C6H5CHBr2

5. Ethylbenzene: Chất làm mất màu dung dịch brom tiếp theo là Ethylbenzene. Khi cho hợp chất Ethylbenzene vào bình chứa nước brom thì dung dịch sẽ chuyển sang màu trắng đục và có kết tủa màu vàng nâu dưới đáy bình.

Phương trình phản ứng giữa Ethylbenzene và br2: C8H10 + Br2 → HBr + C6H5C2H4Br

6. Stiren: Tương tự như toluen thì hợp chất hữu cơ Stiren cũng làm mất màu dung dịch brom, hiện tượng phản ứng là dung dịch chuyển sang màu trắng đục và có kết tủa màu vàng nâu.

Phương trình phản ứng giữa Stiren và brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → HBr + C6H5CHBr
CH=CH2

7. enol: Hợp chất hữu cơ enol cũng làm mất màu dung dịch Brom, phản ứng này còn được gọi là ketone brom hóa.

8. Glucozơ: Phản ứng giữa glucozo với dung dịch nước Brom là cách giúp chúng ta phân biệt giữa glucozơ và fructozơ. Glucozơ làm mất màu dung dịch brom, còn fructozơ sẽ không phản ứng với dung dịch brom.

Phương trình phản ứng giữa glucozo và nước brom:

Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7

9. Xeton: Phản ứng giữa xeton và nước brom là phản ứng thế, tiếp giáp với nhóm cacbonyl và làm mất màu dung dịch Brom.

10. Andehit: Andehit tác dụng với nước brom và bị oxi hóa tạo dung dịch không màu.

Phương trình phản ứng giữa andehit và nước brom:

2C4H8O + 3Br2 → 2C4H6OBr + 4HBr

*

Các hợp chất vô cơ làm mất màu nước Brom

Thường thì những chất, hợp chất vô cơ có tính khử mạnh sẽ tác dụng được với dung dịch Brom và làm mất màu dung dịch nước brom. 

Danh sách các chất vô cơ làm mất màu nước brom:Cl2, SO2, NO2-, SO3-, H2S…

1. Cl2: Vì Cl2 có tính oxi hóa mạnh hơn Br2 nên nó sẽ làm mất màu dung dịch Brom.

Phương trình phản ứng giữa Cl2 và Br2: Br2+Cl2 → Br
Cl2

2. SO2 cũng là chất làm mất màu dung dịch Brome, sản phẩm tạo thành là axit H2SO4 và axit HBr

Phương trình phản ứng giữa SO2 và Br2: SO2 + 2Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

3. Nhóm NO2-(nhóm Nitrit): Nhóm Nitrit làm mất màu dung dịch brom

Phản ứng minh họa: 2NO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + HNO3 + NO

4. Nhóm SO3- ( Sunfat ) : Nhóm Sunfat là chất làm mất màu dung dịch brom.

Phản ứng minh họa: SO32- + Br2 + 2H2O → 2HBr + SO42- + 2OH-

Chất nào không làm mất màu dung dịch brom?

Có rất nhiều chất không làm mất màu dung dịch brom, đặc điểm chung của các chất không làm mất màu dung dịch brom là có tính oxi hóa yếu hay có liên kết bền vững.

Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì benzen có liên kết đôi không bão hòa, nhưng chúng có liên kết pi ổn định và nó không phản ứng với dung dịch nước brom.

Ankan không làm mất màu dung dịch brom vì nó là hiđrocacbon no.

Các hợp chất hữu cơ khác không làm mất màu dung dịch brom như Al2(SO4)3, Na2S2O3, Na
OH, HCl, KOH, Fe(OH)3…

Lời kết: Đây là đáp án cho câu hỏi những chất nào làm mất màu dung dịch Brom chi tiết và đầy đủ nhất.