Học Phụ Nữ Pháp Chọn Váy Cổ Chữ V Thanh Lịch Sang Trọng, Đầm Trắng Tay Phồng Thanh Lịch

-
\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":669000,"display_regular_price":669000,"image":{"title":"YV57","caption":"","url":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-scaled.jpg","alt":"","src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1200x1800.jpg","srcset":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1200x1800.jpg 1200w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-400x600.jpg 400w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-800x1200.jpg 800w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-768x1152.jpg 768w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1024x1536.jpg 1024w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1365x2048.jpg 1365w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-scaled.jpg 1707w","sizes":"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px","full_src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-scaled.jpg","full_src_w":1707,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-600x800.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":800,"src_w":1200,"src_h":1800,"thumb_srcset":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-600x800.jpg 600w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-300x400.jpg 300w","thumb_sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},"image_id":8709,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":2,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"84F28A071335","variation_description":"","variation_id":8549,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_kich-thuoc":"M"},"availability_html":"c\u00f2n 8 h\u00e0ng\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":669000,"display_regular_price":669000,"image":{"title":"YV57","caption":"","url":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-scaled.jpg","alt":"","src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1200x1800.jpg","srcset":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1200x1800.jpg 1200w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-400x600.jpg 400w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-800x1200.jpg 800w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-768x1152.jpg 768w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1024x1536.jpg 1024w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1365x2048.jpg 1365w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-scaled.jpg 1707w","sizes":"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px","full_src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-scaled.jpg","full_src_w":1707,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-600x800.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":800,"src_w":1200,"src_h":1800,"thumb_srcset":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-600x800.jpg 600w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-300x400.jpg 300w","thumb_sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},"image_id":8709,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":8,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"84F29A071335","variation_description":"","variation_id":8550,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_kich-thuoc":"L"},"availability_html":"c\u00f2n 19 h\u00e0ng\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":669000,"display_regular_price":669000,"image":{"title":"YV57","caption":"","url":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-scaled.jpg","alt":"","src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1200x1800.jpg","srcset":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1200x1800.jpg 1200w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-400x600.jpg 400w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-800x1200.jpg 800w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-768x1152.jpg 768w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1024x1536.jpg 1024w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-1365x2048.jpg 1365w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-scaled.jpg 1707w","sizes":"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px","full_src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-scaled.jpg","full_src_w":1707,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-600x800.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":800,"src_w":1200,"src_h":1800,"thumb_srcset":"https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-600x800.jpg 600w, https:\/\/yvle.co\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/YV57-300x400.jpg 300w","thumb_sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px"},"image_id":8709,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":19,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"84F30A071335","variation_description":"","variation_id":8551,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"}>">
Kích thướcChoose an option
SLM
1.090.000₫"" data-giabd="1.090.000₫" data-giasau="1.090.000₫" data-percentage=""> 1.090.000₫

CHỌN MÀU

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang phục bạn khoác lên người chính là cách để bạn giới thiệu với mọi người về cá tính sống của mình. Do đó, việc lựa chọn dòng sản phẩm chất lượng chính là cách để bạn thể hiện giá trị bản thân mình.