Học Phụ Nữ Pháp Chọn Váy Cổ Chữ V Thanh Lịch Sang Trọng, Đầm Trắng Tay Phồng Thanh Lịch

-
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":669000,"display_regular_price":669000,"image":"title":"YV57","caption":"","url":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-scaled.jpg","alt":"","src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1200x1800.jpg","srcset":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1200x1800.jpg 1200w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-400x600.jpg 400w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-800x1200.jpg 800w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-768x1152.jpg 768w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1024x1536.jpg 1024w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1365x2048.jpg 1365w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-scaled.jpg 1707w","sizes":"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px","full_src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-scaled.jpg","full_src_w":1707,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-600x800.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":800,"src_w":1200,"src_h":1800,"thumb_srcset":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-600x800.jpg 600w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-300x400.jpg 300w","thumb_sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","image_id":8709,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":2,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"84F28A071335","variation_description":"","variation_id":8549,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_kich-thuoc":"M","availability_html":"cu00f2n 8 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":669000,"display_regular_price":669000,"image":"title":"YV57","caption":"","url":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-scaled.jpg","alt":"","src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1200x1800.jpg","srcset":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1200x1800.jpg 1200w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-400x600.jpg 400w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-800x1200.jpg 800w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-768x1152.jpg 768w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1024x1536.jpg 1024w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1365x2048.jpg 1365w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-scaled.jpg 1707w","sizes":"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px","full_src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-scaled.jpg","full_src_w":1707,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-600x800.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":800,"src_w":1200,"src_h":1800,"thumb_srcset":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-600x800.jpg 600w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-300x400.jpg 300w","thumb_sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","image_id":8709,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":8,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"84F29A071335","variation_description":"","variation_id":8550,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"L","availability_html":"cu00f2n 19 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":669000,"display_regular_price":669000,"image":"title":"YV57","caption":"","url":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-scaled.jpg","alt":"","src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1200x1800.jpg","srcset":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1200x1800.jpg 1200w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-400x600.jpg 400w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-800x1200.jpg 800w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-768x1152.jpg 768w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1024x1536.jpg 1024w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-1365x2048.jpg 1365w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-scaled.jpg 1707w","sizes":"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px","full_src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-scaled.jpg","full_src_w":1707,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-600x800.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":800,"src_w":1200,"src_h":1800,"thumb_srcset":"https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-600x800.jpg 600w, https://yvle.co/wp-content/uploads/2022/12/YV57-300x400.jpg 300w","thumb_sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","image_id":8709,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":19,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"84F30A071335","variation_description":"","variation_id":8551,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Kích thướcChoose an option
SLM
1.090.000₫"" data-giabd="1.090.000₫" data-giasau="1.090.000₫" data-percentage=""> 1.090.000₫

CHỌN MÀU

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang phục bạn khoác lên người chính là cách để bạn giới thiệu với mọi fan về cá tính sống của mình. Bởi vì đó, câu hỏi lựa chọn cái sản phẩm quality chính là cách để bạn diễn tả giá trị bạn dạng thân mình.